Nanjing


Ang Ah Tee
Najing, China
60x60cm
acrylic on canvas
2007